Dagsorden for Generalforsmaling 2017

Generalforsamling 2017 Skagen Bryghus

Dagsorden for Generalforsmaling 2017

Her finder du dagsorden for generalforsamlingen 2017 samt årsrapport for 2016 som PDF download (nederst på siden).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Skagen Bryghus A/S,

Lørdag den 29. april 2017 kl. 15.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Disponering af årets resultat
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

 • Steen Frydkjær Andersen (villig til genvalg)
 • Peder Key Kristiansen (villig til genvalg)
 • Frode Munksgaard (ikke villig til genvalg)
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

 • suppleant: Laurits Peter Jakobsen (villig til genvalg)
 • suppleant: Peter Laursen (villig til genvalg)
 1. Valg af revisor

På valg er:

 • BDO Skagen, Ole Ejsing.
 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  • Der er ikke indkommet forslag til behandling
 2. Eventuelt
  • Brygmesteren orienterer om kommende øl og arrangementer

Download som PDF:

Flere nyheder