Udgivet i

Dagsorden for Generalforsmaling 2017

Her finder du dagsorden for generalforsamlingen 2017 samt årsrapport for 2016 som PDF download (nederst på siden).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Skagen Bryghus A/S,

Lørdag den 29. april 2017 kl. 15.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Disponering af årets resultat
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

 • Steen Frydkjær Andersen (villig til genvalg)
 • Peder Key Kristiansen (villig til genvalg)
 • Frode Munksgaard (ikke villig til genvalg)
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

 • suppleant: Laurits Peter Jakobsen (villig til genvalg)
 • suppleant: Peter Laursen (villig til genvalg)
 1. Valg af revisor

På valg er:

 • BDO Skagen, Ole Ejsing.
 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  • Der er ikke indkommet forslag til behandling
 2. Eventuelt
  • Brygmesteren orienterer om kommende øl og arrangementer

Download som PDF:

Læs mere om indkaldelse til årets generalforsamling her.

Udgivet i

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Skagen Bryghus A/S indkalder hermed alle aktionærer til ordinær generalforsamling. (Kun for aktionærer!)

Dato: Lørdag den 29. april 2017
Tid: kl. 15.00 (dørene åbnes kl. 13.30, kom i god tid)
Sted: Skagen Kultur og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 14. april kl. 12.00. Forslag skal sendes til eller afleveres på Bryghuset.

Den endelige dagsorden, de fuldstændige forslag til behandling og årsrapporten for 2016 vil være fremlagt til gennemsyn på bryghuset samt kunne downloades fra www.skagenbryghus.dk fra lørdag d. 15. april kl. 12.00.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig. Tilmelding skal ske til Bryghuset senest lørdag den 22. april på telefon 98450050 (alle ugens dage efter kl. 11.00) eller via mail til baren@skagenbryghus.dk

Vel mødt
Bestyrelsen

Udgivet i

Nyhed på Skagen Bryghus: Rock-øl!

Så har vi en helt ny øl klar til servering, og det er en “Rock-øl” som vi kalder for “Consolation”. Første gang du kan nyde den er meget passende til bandet, som spiller på Bryghuset lørdag d.1 april “The Consolation”.

Om den nye øl: Gylden Lager hvor alkohol, sødme og bitterhed bare “spiller”…humlet med amerikansk Simcoe, som bidrager med skøn duft og smag af fyrnåle, grape og passionsfrugt.

“The Consolation” kommer forøvrigt tilbage og spiller på Bryghuset igen d. 16. september!

Velkommen på Skagen Bryghus.