Udgivet i

Brev til aktionærer

Kære aktionærer

Som alle andre virksomheder i Danmark venter vi spændt på regeringens udmeldinger om udviklingen i coronasituationen og evt. lempelse af de gældende restriktioner. Vi håber selvfølgelig at situationen er kommet så meget under kontrol, at vi snart igen kan byde jer velkomne i restauranten og gårdhaven.

Uanset hvordan coronasituationen udvikler sig, og hvilke lempelser der evt. bliver af restriktionerne i løbet af de kommende måneder, så anser vi det for urealistisk at vi får lov til at samles over 500 personer på denne side af sommerferien. Derfor vil vi allerede nu forberede jer på, at vores ordinære generalforsamling 2021 sandsynligvis først kan afholdes i løbet af efteråret.

Vi har kig på datoen lørdag den 30. oktober, men det forudsætter at regeringen også i år udskyder tidsfristen for hvornår årsregnskaber skal indsendes. Sker det ikke, kan vi blive nødt til at afholde generalforsamlingen som vi gjorde det i 2020, men vi håber meget at vi kan mødes fysisk i oktober og afholde generalforsamlingen i Skagen Kultur og Fritidscenter som vi har tradition for.

Vi håber på en snarlig udmelding fra regeringen, og vil selvfølgelig holde jer informeret om de videre planer.

Med venlig hilsen
f. Bestyrelsen
Christian Bisgaard
formand

Udgivet i

Information til aktionærer

Kære aktionærer

Bestyrelsen og ledelsen i Skagen Bryghus følger løbende situationen omkring Corona/ Covid-19, og vi forsøger efter bedste evne at følge regeringens og myndighedernes anbefalinger, således at vi kan minimere smitterisikoen for både vores ansatte og gæster. Dette har bl.a. medført, at vi foreløbigt har lukket restauranten og aflyst musikarrangementer frem til og med mandag d. 10/5.

Vi er også nået til den erkendelse, at situationen omkring Corona/ Covid-19 med stor sandsynlighed ikke har normaliseret sig inden udgangen af april, og at vi derfor ikke indenfor de retningslinjer og anbefalinger som er udmeldt af myndighederne, vil kunne afholde Bryghusets generalforsamling den 25. april 2020 som det ellers var planlagt. Generalforsamlingen den 25. april er derfor udsat på ubestemt tid.

Vi følger situationen og vil melde en ny dato ud lige så snart situationen tillader det.

Med venlig hilsen
f. Bestyrelsen
Christian Bisgaard
formand