General forsamling

Information ang. Generalforsamling 2020:

Kære Aktionær.

Som alle er bekendt med, har Bryghusets bestyrelse nu ventet siden april på en mulighed for at afholde den årlige generalforsamling i Skagen Bryghus A/S. Situationen er fortsat uafklaret, da vi ikke med de gældende regler og instrukser i forbindelse med Covid-19 har mulighed for at afholde en generalforsamling. Problemet er forsamlingsforbuddet, der gælder forsamlinger på 500 personer eller flere. I Bryghusets generalforsamling deltager sædvanligvis 500-600 personer og vi er derfor pt. forhindret i at afholde en generalforsamling som tidligere.

På den anden side vil bestyrelsen meget gerne have årsregnskabet 2019 afsluttet og indsendt til Erhvervstyrelsen. Dette kan kun ske efter afholdelse af en generalforsamling. Ligeledes er det nødvendigt at der vælges bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i 2020.

Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en “beskåret” generalforsamling, hvor hovedpunktet på dagsordenen alene er godkendelse af årsregnskabet 2019 samt valg af bestyrelsesmedlemmer.

Årsregnskabet kan ses på Bryghuset’s hjemmeside og de to nuværende bedstyrelsesmedlemmer, Johnny Sørensen og Søren Hviid, og de to nuværende suppleanter, Peter Laursen og Søren Frederiksen foreslås af  praktiske grunde , genvalgt uden modkandidater.

Der bliver tale om en generalforsamling, hvor der ikke behandles yderligere punkter, end de der efter lovgivningen skal behandles.

Generalforsamling 2020.

Skagen Bryghus A/S indkalder hermed til ordinær genralforsamling 2020.

Dato: Torsdag 24. september kl. 10.00

Sted: Skagen Kultur og Fritidscenter Kirkevej 19, 9990 Skagen.

Forslag som ønskes behandlet, bedes fremsendt eller afleveret på Bryghuset senest 9. september kl. 12.00.

Dagsorden, forslag og regnskab vil fra torsdag d. 10. september, være fremlagt til gennemsyn på Bryghuset eller kan ses på www.skagenbryghus.dk

Vi gør opmærksom på at der p.g.a. Covid-19 ikke bliver nogen former for udskænkning/servering af nogen art til generalforsamlingen, og der afholdes heller ikke noget arrangement på Bryghuset bagefter.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 19. september på tlf. 98450050 – tryk 2, eller pr. mail til: baren@skagenbryghus.dk

Ved mere end 500 tilmeldte aflyses generalforsamlingen p.g.a. forsamlingsforbuddet.

Bestyrelsen håber på en normal generalforsamling i 2021.

Her kan du hente dagsorden for generalforsamlingen i Skagen Bryghus A/S 2020.

Du kan hente den via nedenstående link.