Udgivet i

Dagsorden for Generalforsmaling 2017

Her finder du dagsorden for generalforsamlingen 2017 samt årsrapport for 2016 som PDF download (nederst på siden).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Skagen Bryghus A/S,

Lørdag den 29. april 2017 kl. 15.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Disponering af årets resultat
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

 • Steen Frydkjær Andersen (villig til genvalg)
 • Peder Key Kristiansen (villig til genvalg)
 • Frode Munksgaard (ikke villig til genvalg)
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

 • suppleant: Laurits Peter Jakobsen (villig til genvalg)
 • suppleant: Peter Laursen (villig til genvalg)
 1. Valg af revisor

På valg er:

 • BDO Skagen, Ole Ejsing.
 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  • Der er ikke indkommet forslag til behandling
 2. Eventuelt
  • Brygmesteren orienterer om kommende øl og arrangementer

Download som PDF:

Læs mere om indkaldelse til årets generalforsamling her.