Udgivet i

Information til aktionærer

Kære aktionærer

Bestyrelsen og ledelsen i Skagen Bryghus følger løbende situationen omkring Corona/ Covid-19, og vi forsøger efter bedste evne at følge regeringens og myndighedernes anbefalinger, således at vi kan minimere smitterisikoen for både vores ansatte og gæster. Dette har bl.a. medført, at vi foreløbigt har lukket restauranten og aflyst musikarrangementer frem til og med mandag d. 10/5.

Vi er også nået til den erkendelse, at situationen omkring Corona/ Covid-19 med stor sandsynlighed ikke har normaliseret sig inden udgangen af april, og at vi derfor ikke indenfor de retningslinjer og anbefalinger som er udmeldt af myndighederne, vil kunne afholde Bryghusets generalforsamling den 25. april 2020 som det ellers var planlagt. Generalforsamlingen den 25. april er derfor udsat på ubestemt tid.

Vi følger situationen og vil melde en ny dato ud lige så snart situationen tillader det.

Med venlig hilsen
f. Bestyrelsen
Christian Bisgaard
formand

Udgivet i

Skagen Bryghus er en af initiativtagerne bag ny forening i Skagen

Hvad er foreningen ”Musik i Skagen”?
Foreningen er stiftet af en håndfuld af byens spillesteder i 2019. Foreningens formål er at arbejde for gode vilkår for spillestederne, herunder reglerne i Restaurationsforskriften og kommunikationen med både politikere, myndigheder og beboerforeninger.

Vi vil arbejde på at forbedre de vilkår, vi som spillesteder arbejder under, f.eks. antallet af dage med dispensationer og dispensationernes varighed, og også fokusere på weekends som Kristi Himmelfarten og uge 34, hvor der er så mange mennesker i byen, at det ikke giver mening at have stramme begrænsninger på musikken.

Vi ønsker med foreningens private medlemmer at kunne dokumentere, hvor mange mennesker, der bakker op omkring Skagens mange musikarrangementer – både lokale og turister.

Hvorfor skal du melde dig ind?
Hvis du som privatperson er glad for byens musikarrangementer og evt. også ønsker, at der skal være lidt mere aktivitet på musikfronten, så meld dig ind for at erklære din støtte.

Hvorfor koster det kr. 50,- at blive medlem?
De kr. 50,- er et indmeldelsesgebyr – ikke et årligt kontingent. Vi har brug for økonomisk hjælp til at få foreningen startet op, herunder at etablere en hjemmeside hvor vi løbende opdaterer spillestedernes arrangementer, så man nemt kan få et overblik over, hvad der foregår i byen.

Når der er kommet mange medlemmer ind, inviterer vi alle medlemmer til en koncert i Skagen!

Hvad er Musik i Skagen ikke?
Vi går ikke ind for ubegrænset musik i det fri – slet ikke endda. Men gennem de seneste år er reglerne blevet strammet så meget, at det går ud over branchens muligheder for at efterkomme gæsternes ønsker til live musik. Der skal være balance i forholdet mellem spillesteder og beboere – det mener vi ikke, at der er i øjeblikket.

Kan forretninger og virksomheder også melde sig ind?
Ja. Det koster kr. 500,- i årligt kontingent.

Se mere og meld dig ind på – musikiskagen.dk

Udgivet i

Bryghuset vinder retssag

Skagen Bryghus har netop vundet en retssag som var rejst efter at Frederikshavn kommune havde anmeldt Bryghuset for at have spillet for højt musik d. 17. juni 2017.

Anmeldelsen skete på baggrund af en støjmåling som af Frederikshavn kommune selv havde angivet som en “orienterende måling”, og noget sådan kan man ikke bruge til noget i en reel sammenhæng udtaler Advokat for Bryghuset Jens Stadum.

Jens Stadum fortsætter, at politiet burde havde sendt besked tilbage til kommunen med oplysning om at denne måling ikke kunne bruges.

Jens Stadum undrer sig ligeledes over, hvorfor at kommunen ikke inviterede til dialog efter den vejledende måling 17. juni 2017.

Resultatet blev, at retten var enig, og Bryghuset slipper således for at betale den bøde på 10.000,- som var blevet pålagt.