Indkaldelse til GF 2015

Skagen Bryghus A/S indkalder hermed alle aktionærer til ordinær generalforsamling.

Dato: Lørdag den 25. april 2015
Tid: kl. 15.00 (dørene åbnes kl. 14.00, kom i god tid)
Sted: Skagen Kultur og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen
Hvem: Kun for aktionærer

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 10.april kl. 12.00. Forslag skal sendes til eller afleveres på Bryghuset.

Den endelige dagsorden, de fuldstændige forslag til behandling og årsrapporten for 2014 vil være fremlagt til gennemsyn på bryghuset samt kunne downloades fra www.skagenbryghus.dk fra fredag d. 10. april kl. 18.00.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig. Tilmelding skal ske til Bryghuset senest lørdag den 18. april på telefon 98450050 – tryk 2 for baren (alle ugens dage efter kl. 11.00) eller via mail til baren@skagenbryghus.dk

Vel mødt
Bestyrelsen